Підвищення кваліфікації за категорією: Головний механік, головний технолог вагонного депо; Інженер з приймання вагонів відділів з якості продукції; Інженер - технолог вагонного депо;  Фахівці з безпеки руху служби вагонного господарства та вагонних депо

Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник та фахівці виробничо-технічних відділів, відділу експлуатації, відділу тепло-водопостачання, проектно-кошторисного відділу дирекції та територіального управління. Інженер-енергетик, інженер-технолог дирекції та територіального управління філії БМЕС

Підвищення кваліфікації за категорією: Головний механік, головний технолог вагонного депо; Інженер з приймання вагонів відділів з якості продукції; Інженер - технолог вагонного депо;  Фахівці з безпеки руху служби вагонного господарства та вагонних депо

Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника Регіонального центру управління рухом; Начальники, заступники начальників, фахівці відділів Регіонального центру управління рухом; Фахівці з безпеки руху Регіонального центру управління рухом; Фахівці по роботі з попередженнями Регіонального центру управління рухом

Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника району Регіонального центру управління рухом; Начальники, заступники начальників, фахівці оперативно-розпорядчих відділів Районів Регіонального центру управління рухом, Диспетчер регіональний, старший диспетчер поїзний, заступник диспетчера поїзного, диспетчер поїзний Регіонального центру управління рухом; Черговий по району Регіонального центру управління рухом; фахівці з розробки графіку руху поїздів Регіонального центру управління рухом та дирекції залізничних перевезень; Черговий та помічник чергового по дирекції залізничних перевезень.Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника відділу, фахівці відділу експлуатації, начальник, заступник начальника відділу, фахівці технічного відділу служби електропостачання; Начальник, заступник начальника відділу, фахівці виробничо-технічного відділу ЕЧ ; Фахівці з безпеки руху служби електропостачання, ЕЧ

Підвищення кваліфікації за категорією: Головний енергодиспетчер; Старший енергодиспетчер, енергодиспетчер ЕЧ

Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, старший електромеханік району електропостачання ЕЧ; Старший електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування, старший електромеханік з випробувань та ремонту розподільчих мереж дільниці ЕЧ

Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника Регіонального центру управління рухом; Начальники, заступники начальників, фахівці відділів Регіонального центру управління рухом; Фахівці з безпеки руху Регіонального центру управління рухом; Фахівці по роботі з попередженнями Регіонального центру управління рухом

Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, фахівці виробничо-технічного відділу; Начальник, фахівці технічного відділу; Головний інженер; Головний механік; Головний технолог
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника і головний інженер служби комерційної роботи та маркетингу, механізованої дистанції навантажувально - розвантажувальних робіт; Заступник начальника станції з вантажної та комерційної роботи; Начальник, заступник начальника відділу, фахівці відділів (секторів) служби комерційної роботи та маркетингу: організації комерційної роботи та умов перевезень, виробничо-технічного, під’їзних колій, маркетингу та аналізу вантажних перевезень, контролю за організацією контейнерних перевезень, контрольно-ревізійного; Начальник вантажного району; Фахівці станції з вантажної та комерційної роботи; Комерційний ревізор служби комерційної роботи та ДН; Начальник, заступник начальника відділу, фахівці комерційних відділів ДН
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника відділу, фахівці відділу актово-претензійної роботи служби комерційної роботи та маркетингу, дирекції залізничних перевезень та станцій; Фахівці з актово-претензійної роботи ДН та станцій; Начальник, заступник начальника відділу, фахівці технічного відділу механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт. Начальник, заступник начальника відділу, фахівці відділу договорів і тарифів та відділу контролю за розрахунками за вантажні перевезення служби комерційної роботи та маркетингу; Фахівці по договорам, тарифам та логістиці механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт, дирекції залізничних перевезень та станцій; Начальник товарної контори; Старший товарний касир;Начальник дільниці, майстер вагової дільниці, майстер навантажувально-розвантажувальних робіт, завідувач контейнерного майданчику механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт


Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника служби майнових та земельних ресурсів, начальник та фахівці відділу служби майнових та земельних ресурсів; Начальник та фахівці сектору майнових та земельних ресурсів дирекцій залізничних перевезень; Інженер-землевпорядник підрозділів філій

Підвищення кваліфікації за категорією: Фахівці з організації та нормування праці виробничих та структурних підрозділів

Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника, фахівці технічних відділів служби локомотивного господарства, служби приміських пасажирських перевезень, локомотивного та моторвагонного депо
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник та фахівці центрів оперативно-технічного обліку локомотивного та моторвагонного депо; Начальник резерву локомотивних бригад локомотивного та моторвагонного депо; Начальник бази запасу локомотивів локомотивного депо
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник та фахівці відділу контролю та використання енергоресурсів слуби локомотивного господарства; Фахівці з питань нормування та використання енергоресурсів локомотивного та моторвагонного депо; Начальник та фахівці хімлабораторій локомотивного та моторвагонного депо
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника відділу, фахівці відділу механізації служби колійного господарства; Головний механік дистанції колії, колійної машинної станції, центру механізації колійних робіт, рейкозварювального поїзда, містобудівельного  поїзда, механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт; Начальник дистанційної майстерні дистанції колії; Начальник майстерні механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт, колійної машинної станції, центру механізації колійних робіт та колійного ремонтно-механічного заводу
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник,заступник начальника відділу, фахівці відділу експлуатації, відділу капітального ремонту служби колійного господарства; Начальник центру механізації колійних робіт; Начальник колійного ремонтно-механічного заводу; Заступник начальника дистанції колії (з поточного утримання колії); Заступник начальника, головний інженер колійної машинної станції,  Інженер - технолог дистанції колії, колійної машинної станці; Заступник начальника лабораторії діагностики залізничної колії; Начальник, фахівці інженери відділу аналізу стану споруд та пристроїв колійного господарства, відділу обстеження споруд та пристроїв колійного господарства лабораторії діагностики залізничної колії; Фахівці з безпеки руху служби колійного господарства, дистанції колії, колійної машинної станції, центру механізації колійних робіт, рейкозварювального поїзда, мостобудівельного поїзда
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник та заступник начальника дистанції захисних лісонасаджень; Начальник та фахівці виробничо-технічного відділу дистанції захисних лісонасаджень; Начальник дільниці, майстер дистанції захисних лісонасаджень; Фахівці служби колійного господарства із захисних лісонасаджень
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник, заступник начальника, головний інженер служби сигналізації та зв’язку, ШЧ; директор, заступник директора філії ЦСЗ
Підвищення кваліфікації за категорією: Начальник та фахівці відділу зв’язку, радіо, ПОНАБ служби сигналізації та зв’язку, ШЧ; Начальник дільниці ШЧ; Старший електромеханік зв’язку ШЧ; начальник та інженер відділу, начальник дільниці філії ЦСЗ