Available courses

 3 курс УПП

Ушаков, Сироклин, Лазарев

Викладач доц. Єлізаренко А.О. 

Курс розрахований на студентів які вивчають електронні компоненти мікросхемотехніки

Розробник доц. Бантюков Сергій Євгенович


Розробник доц. Піскачова І. В.

Бантюков С.Є., Пчолін Віктор Генадійович, Бізюк І.Г.

ДИСЦИПЛІНА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН

освітній рівень перший (бакалавр)   галузь знань  13 – Механічна інженерія  спеціальність 133 Галузеве машинобудування

освітня програма  - Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ)

факультет будівельний      групи 11-ІІ-БКМс, 12-ІV-БКМ


ДИСЦИПЛІНА

ДИСЦИПЛІНА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НА ЕОМ

освітній рівень перший (бакалавр)  галузь знань  27  Транспорт      спеціальність 273 Залізничний транспорт

освітні програми: - вагони та вагонне господарство (ВВГ);  вагони та транспортна інженерія (ВТІ);
мехатроніка у вагонобудуванні (МВ)

факультет «Механіко-енергетичний»              групи 5-ІІ-Вс,4-ІІІ-В

Викладач доц. Піскачова І. В.

Викладачі: доц.Пчолін В.Г., ст.викл.Бізюк І.Г.  


Мех.-енер. ф-т, 1к., повна ф.-ма навчання

Буд.-ий ф-т, 1к.,повна, скороч.ф.-ма навчання

 Мех.-енер. ф-т , 1-2к.,скороч. ф.-ма навчання

1к скорочена форма навчання, Самойлов О.В.

 Інформ.-керуючі сис-ми і технології,1к., повна ф.-ма навчання

(Інформ.-керуючі сис-ми і технології,1к., скор..ф-ма навчання

Упр.-ня процесами перевезень, 1к, повна. ф-ма навчання.

розробники: к.т.н., доц. Берестов Ігор В'ячеславович, старший викладач Берестова Тетяна Тимофіївна
ДИСЦИПЛІНА

КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

освітній рівень перший (бакалавр)                             галузь знань  27  Транспорт                     спеціальність 275 Транспортні технології - 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:  організація правової та експедиторської діяльності (ОПЕД)

факультет «Управління процесами перевезень»           група 19-ІІІ-ОПЕД


Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/


ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

освітній рівень другий (магістр)                галузь знань  27  Транспорт          спеціальність 275 Транспортні технології - 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:  митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ)

факультет «Управління процесами перевезень»               група 15-Ім-МКТ


Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/


Станції та вузли є найважливішими елементами залізничного транспорту, тому що вони здійснюють взаємодію залізниць з вантажовідправниками і вантажоодержувачами; виконують широкий комплекс робіт по обслуговуванню пасажирів; забезпечують взаємодію різних видів транспорту.

Метою дисципліни є вивчення питань розміщення станцій на мережі залізниць, їх конструкції, техніки і методів розрахунку основних пристроїв і систем, а також питань їх розвитку та вдосконалення. Крім того, вивчення закономірностей їх функціонування та розвитку, теорії та практики розробки, а також прийняття проектних і технологічних рішень; отримання відомостей про норми і правила проектування, методах формування вузлів, розміщенні і проектуванні роз'їздів, обгінних пунктів, станцій.

Завдання дисципліни – вивчення закономірності функціонування і розвитку залізничних станцій і вузлів, теорії та практики розробки, прийняття проектних і технологічних рішень; отримання відомостей про склад проекту і стадіях його розробки; вивчення норм і правил проектування; ознайомлення з методами формування залізничних вузлів, розміщення і проектування роз'їздів, обгінних пунктів, станцій, способів безперешкодного розвитку станції, забезпечення безпеки руху поїздів і маневрової роботи.

розробники:                                               к.т.н., доц. Берестов Ігор В'ячеславович        старший викладач Берестова Тетяна Тимофіївна

ДИСЦИПЛІНА

МИТНА СПРАВА НА ТРАНСПОРТІ

освітній рівень перший (бакалавр)                   галузь знань  27  Транспорт               спеціальність 275 Транспортні технології - 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:  митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ)

факультет «Управління процесами перевезень»       групи 14-ІІІ-МКТ, 15-ІІІ-МКТ, 16-ІІІ-МКТ


Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/

освітній рівень другий (магістр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ).


Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/


освітній рівень другий (магістр) 

галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- митний контроль на транспорті (МКТ)

освітній рівень другий (магістр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма: 

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТм) 

освітній рівень другий (магістр)

галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітні програми:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- митний контроль на транспорті (МКТ)

 

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/


Факультет Управління процесами перевезень

освітній рівень другий (магістр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітні програми:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТмд);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- залізничні споруди (ЗСмд) ;

- будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕСмд);

- локомотиви та локомотивне господарство (Лмд);

- комп’ютерні мережеві технології (КМД мд)


Сервіс на транспорті для студентів факультету УПП (на орігінальної та англійскою мовами). Лекції та завдання до розрахунково-графічної роботи.

Transport service for students of the Faculty of Railway Operation and Management (in original and English languages). Lectures and tasks for calculation and graphic work.

Проф. Ломотько Д.В., доц. Шумик Д. В., доц. Харламов П.О., ст. преп. Харламова О.М.

Викладає Примаченко Г.О. (Альошинський Є.С.)

освітній рівень перший (бакалавр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- організація митного контролю (ОМК);

- транспортний сервіс та логістика (ТСЛ).

Проф. Ломотько Д.В., доц. Шульдінер Ю. В., доц. Балака Є.І.

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/