Available courses

Укладач курсу: Сергій Кошевий

Укладач курсу: Сергій Кошевий

 3 курс УПП

Ушаков, Сироклин, Лазарев

Викладач доц. Єлізаренко А.О. 

Курс розрахований на студентів які вивчають електронні компоненти мікросхемотехніки

Викладач доц. Бантюков Сергій Євгенович

Викладач доц. Піскачова І. В.

доц. Пчолін Віктор Генадійович, ст.викл. Бізюк І.Г.

ДИСЦИПЛІНА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН

освітній рівень перший (бакалавр)   галузь знань  13 – Механічна інженерія  спеціальність 133 Галузеве машинобудування

освітня програма  - Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ)

факультет будівельний      групи 11-ІІ-БКМс, 12-ІV-БКМ


ДИСЦИПЛІНА

ДИСЦИПЛІНА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НА ЕОМ

освітній рівень перший (бакалавр)  галузь знань  27  Транспорт      спеціальність 273 Залізничний транспорт

освітні програми: - вагони та вагонне господарство (ВВГ);  вагони та транспортна інженерія (ВТІ);
мехатроніка у вагонобудуванні (МВ)

факультет «Механіко-енергетичний»              групи 5-ІІ-Вс,4-ІІІ-В

Викладач доц. Піскачова І. В.

Викладачі: доц.Пчолін В.Г., ст.викл.Бізюк І.Г.  


Мех.-енер. ф-т, 1к., повна ф.-ма навчання

Буд.-ий ф-т, 1к.,повна, скороч.ф.-ма навчання

 Мех.-енер. ф-т , 1-2к.,скороч. ф.-ма навчання

1к скорочена форма навчання, Самойлов О.В.

 Інформ.-керуючі сис-ми і технології,1к., повна ф.-ма навчання

(Інформ.-керуючі сис-ми і технології,1к., скор..ф-ма навчання

Упр.-ня процесами перевезень, 1к, повна. ф-ма навчання.

ст. викл. Пестременко-Скрипка О.С.

освітній рівень другий (магістр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ).


Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/


освітній рівень другий (магістр) 

галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- митний контроль на транспорті (МКТ)

освітній рівень другий (магістр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма: 

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТм) 

освітній рівень другий (магістр)

галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітні програми:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- митний контроль на транспорті (МКТ)

 

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/


Факультет Управління процесами перевезень

освітній рівень другий (магістр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітні програми:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТмд);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- залізничні споруди (ЗСмд) ;

- будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕСмд);

- локомотиви та локомотивне господарство (Лмд);

- комп’ютерні мережеві технології (КМД мд)


Сервіс на транспорті для студентів факультету УПП (на орігінальної та англійскою мовами). Лекції та завдання до розрахунково-графічної роботи.

Transport service for students of the Faculty of Railway Operation and Management (in original and English languages). Lectures and tasks for calculation and graphic work.

Проф. Ломотько Д.В., доц. Шумик Д. В., доц. Харламов П.О., ст. преп. Харламова О.М.

Викладає Примаченко Г.О. (Альошинський Є.С.)

освітній рівень перший (бакалавр) галузь знань  27  Транспорт

спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

освітня програма:

- організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);

- організація міжнародних перевезень (ОМП);

- організація митного контролю (ОМК);

- транспортний сервіс та логістика (ТСЛ).

Проф. Ломотько Д.В., доц. Шульдінер Ю. В., доц. Балака Є.І.

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/